Ziektebeleid

Ziekte is een ruim begrip. Er ontstaat daardoor regelmatig de vraag of een kind met bepaalde ziekteverschijnselen naar kinderdagverblijf Fun4kids mag komen of thuis moet blijven. Kinderdagverblijf Fun4kids heeft hier een protocol voor opgesteld. In dit protocol staan de meest voorkomende infectie…

Uw kind ziek?

ziektes beschreven en op welke wijze we bij kinderdagverblijf Fun4kids hiermee omgaan, hoe de leidsters dienen te handelen en wanneer we kinderen ‘weren’.
Als richtlijn bij het beschrijven van deze infectieziekten is gebruik gemaakt van het handboek van de GGD, waarin alle kinderziektes en aanbevelingen beschreven staan. Maar wat als een kind bij kinderdagverblijf Fun4kids ziek (of zieker) wordt? Dan realiseren we ons allereerst dat niet elke gedragsverandering door ziekte wordt veroorzaakt en het is zeker niet de bedoeling dat de leidster een diagnose gaat stellen. Het gaat erom te beslissen of het kind in de groep kan blijven of ouders te informeren of ze het kind op kunnen halen.

Wie beslist?

De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven, wordt dus in principe genomen door de groepsleiding. We moeten daarbij natuurlijk rekening houden met het belang van de andere kinderen en de groepsleiding zelf. Zodra er een 1 op 1 situatie ontstaat, worden de ouders geïnformeerd en verzocht om het kind op te halen. Maar natuurlijk staat het belang van het zieke kind voorop. Want als je niet lekker bent, wil je het liefst in je eigen veilige omgeving zijn, in je eigen bedje.
Als een kind koorts heeft (38.5c+), lichten we ouders altijd in. Afhankelijk van hoe het kind zich voelt, overleggen we met de ouders of het noodzakelijk is dat het wordt opgehaald.

Geven van paracetamol (zetpil)

Bij Fun4kids geven wij geen paracetamol. Wij zijn namelijk van mening dat wanneer een kind een paracetamol nodig heeft, het te ziek is om bij kinderdagverblijf Fun4kids te blijven. Het kan natuurlijk wel gebeuren dat kinderen 40 graden koorts hebben en ouders onderweg zijn. Voor die situaties hebben we paracetamol in huis die we in overleg met ouders kunnen geven. Ouders dienen dan wel bij het halen van hun kind alsnog een medicatieformulier in te vullen en te ondertekenen.

Noodgevallen

Wanneer een kind ineens ernstig ziek wordt, bijvoorbeeld door benauwdheid, bewusteloosheid of door een ongeval, waarschuwen we eerst een arts (zo mogelijk de eigen huisarts van het kind) en vervolgens de ouders. Let wel, dit gebeurt uiteraard alleen als er sprake is van een acute noodsituatie.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]