Voedingsbeleid

Het voedingsbeleid van Kinderopvang Fun4Kids is er op gericht dat ieder kind voldoende en verantwoorde voedingsmiddelen krijgt. Dit voedingsbeleid is tot stand gekomen met inachtneming van de adviezen die door het voedingscentrum, nutricia en de diëtiste gegeven worden. De oudercommissie heeft positief …

Voedingscentrum

De oudercommissie heeft positief geadviseerd over het voedingsbeleid.Het is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum en de voor ieder wel bekende schijf van 5. Er wordt minimaal gebruik gemaakt van toegevoegde suikers om zodoende de ouders/verzorgers de keus te laten hun kind(eren) te wennen aan suikers. Tevens wordt er aandacht besteed aan het gebruik van goede vetten en wordt er minimaal gebruik gemaakt van kleurstoffen en zout. Het voedingsbeleid maakt deel uit van het pedagogisch beleid Kinderopvang Fun4Kids. Voor hun ontwikkeling hebben kinderen gezonde voeding nodig. Dat betekent dat zij alle voedingsstoffen moeten binnen krijgen die het lichaam dagelijks nodig heeft. Voeding is zoals gezegd meer dan alleen eten en drinken. De momenten waarop de maaltijden worden aangeboden dragen bij aan de verwezenlijking van de doelstelling van het pedagogisch beleid dat Kinderopvang Fun4Kids wil uitstralen, namelijk structuur en veiligheid, geborgenheid en zelfstandigheid. De wijze waarop maaltijden worden aangeboden, de voorbeeldfunctie van de pedagogisch medewerkers, het stimuleren van sociale omgang, het aanleren van tafelmanieren etc. dragen expliciet bij tot ontwikkelingskansen die de kinderen bij Kinderopvang Fun4Kids krijgen.

Allergieën

Wanneer er bij een kind sprake is van bepaalde allergieën houden wij daar voor zo ver mogelijk rekening mee. Tijdens het intakegesprek wordt met de ouders/verzorgers afgestemd of er mogelijk sprake is van bepaalde allergieën waar wij rekening mee moeten houden. Tevens zal dit onderwerp gedurende de periode dat het kind bij ons in de opvang is constant onder onze aandacht zijn en regelmatig besproken worden met de ouders/verzorgers.Indien blijkt dat een kind een allergie heeft kunnen wij vragen om het kind vervangende voedingsmiddelen mee te geven naar de opvang. Bijvoorbeeld alternatieven voor bij een traktatie wanneer er sprake is van een pinda allergie. Dit kan bewaard worden in hun eigen mandje/bakje. Wanneer er sprake is van een allergie waarvoor pedagogisch medewerkers medische handelingen uit moeten voeren (bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen d.m.v. een epi-pen), maken wij gebruik van bepaalde protocollen. Die worden in overleg met de ouders/verzorgers samengesteld en ondertekend.

Dieet

Binnen het beleid van Kinderopvang Fun4Kids is er voldoende ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid. Dit is van toepassing wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een dieet of als er een bepaalde geloofsovertuiging is. Graag
gaan wij in overleg met de ouders/verzorgers over de hoeveelheden en producten die geschikt zijn voor hun kind, ook al wijkt dit af van onze richtlijnen. Indien het kind voedingsmiddelen moet krijgen die niet in ons assortiment zitten, zullen de ouders zelf voor vervangende voedingsmiddelen zorgen.

Uitzonderingen

Wij hebben wel graag de mogelijkheid om eens af te wijken van ons beleid, bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden, feesten of voor de afwisseling. Bij een feest staat vaak het eten centraal. Er wordt dan ook gekozen voor een gerecht wat bij het feest hoort. In de vakanties wordt er
(voornamelijk op de buitenschoolse opvang) ook wel eens een ‘feestmaaltijd’ klaargemaakt, zoals patat, pannenkoeken, tosti’s of iets dergelijks.

Traktaties

De traktatie van een kind blijkt soms een hoofdbreker: wat is verantwoord? Het is belangrijk om ouders te adviseren om het zo gezond mogelijk te houden. Als medewerker is het belangrijk er zorg voor te dragen dat er verantwoord getrakteerd wordt, en er niet teveel snoep uitgedeeld wordt.
Niet eetbare traktaties Leuke ideeën: grabbelton met cadeautjes: bellenblaas, mooie ballon, klik klak kikker, stuiterbal, vierkleurenpotlood, armbandje, pen, jojo, enz.

Eetbare traktaties
Ideeën: 1 kinderkoekje, mandarijn met parapluutje, bananenbootje, mini krentenbolletje, doosje rozijntjes, trosje druiven, bekertje met zoute stokjes, waterijsje, 1 grote winegum/snoepsleutel, 1 grote spek, flinke augurk met een parapluutje, fruit, kaas, Kapiteinkoek, soepstengel met een
speeltje.

Pedagogische aspecten bij de maaltijd

Het dagritme van het voedingsbeleid geeft structuur en duidelijkheid aan het kind. Het leert het jonge kind het vertrouwen dat de continuïteit op de opvang gewaarborgd is. Zo ook het gezamenlijk eten aan tafel. De pedagogisch medewerkers bieden begeleiding bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie. Let dus op je eigen tafelmanieren! Tafelmanieren zijn bijvoorbeeld: het niet praten met de mond vol, het niet aflikken van bestek, niet boeren, niet smakken, enz.
De maaltijden worden geflankeerd door vaste rituelen, zoals bij de baby’s en peuters het zingen van een liedje. De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor rust en een gezellige sfeer aan tafel. Eten is geen straf, maar een sociaal moment, waar naast het eten aandacht is voor elkaar.

Pedagogisch medewerkers letten ook op de tafelmanieren van de kinderen. De eisen die aan deze manieren gesteld worden zijn afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.
Tafelmanieren
• Voor wij ’s middags aan tafel gaan, wassen wij met de kinderen de handen;
• Wij beginnen de maaltijd gezamenlijk, vooraf gegaan door een liedje, elkaar smakelijk eten te wensen
• De kinderen krijgen een bekertje melk voor de eerste boterham;
• De kinderen mogen zelf kiezen welk hartig beleg zij op hun eerste boterham willen.
• Als advies van het voedingscentrum serveren wij geen smeerworst en minimaal smeerkaas.
• De volgende boterhammen zijn naar keuze;
• Kinderen leren te eten met een vorkje;
• Vanaf 2,5 jaar leren de kinderen zelf met een mesje hun boterham te smeren;
• Als iedereen klaar is, worden de handen en het gezicht schoongemaakt.

voeding baby’s

Als baby’s in de dagopvang komen, is er door de ouders een keuze gemaakt of ze doorgaan met borstvoeding of dat hun baby flesvoeding krijgt. Dit wordt besproken tijdens het intake gesprek.

Borstvoeding
Op de kinderdagopvang kan aan een baby afgekolfde moedermelk gegeven worden. Ook kan de moeder zelf haar baby borstvoeding komen geven.
Aandachtspunten:
• Moedermelk mag in een flessenwarmer, au bain marie of in de magnetron op temperatuur gebracht worden. Wanneer er gekozen wordt voor opwarmen in de
magnetron, moet dit altijd in overleg met ouders;
• Moedermelk kan één dag gekoeld bewaard worden;
• Verwarmde moedermelk mag niet voor een tweede keer opgewarmd worden;
• Moedermelk wordt in gemerkte flessen met de naam van het kind aangeleverd.
• De borstvoeding moet achterin de koelkast bewaard worden, en niet in de deur van de koelkast.

Flesvoeding
Bij Kinderdagverblijf Fun4Kids hoeft u niks mee te nemen voor de flesvoeding van uw kind.
Wij bieden Nutrilon 1,2 en 3 aan. Ook de flessen met verschillende speengroottes hebben wij op het dagverblijf. Deze worden zorgvuldig na gebruik uitgekookt. Heeft u kind een andere voeding kunt u deze natuurlijk meegeven!

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]