Veiligheidsbeleid

Binnen Kinderdagverblijf Fun4Kids worden geldende regels voor kindercentra omtrent veiligheid met zorg gehanteerd. Deze veiligheid wordt door ons zelf gecontroleerd middels een jaarlijks terugkerende risico-inventarisatie. Ook wordt de veiligheid op regelmatige basis gecontroleerd door externe partijen als brandweer…

GGD controle

Ook wordt de veiligheid op regelmatige basis gecontroleerd door externe partijen als Brandweer en GGD. De GGD controleert hierbij ook de door ons zelf gehanteerde risico-inventarisaties. De resultaten van de laatste GGD controles worden steeds gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en liggen voor de ouders ter inzage op het kinderdagverblijf. Tevens staan deze op onze website.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]