Stagebeleid

Kinderdagverblijf Fun4Kids stimuleert het werken met stagiaires, dit om mee te werken aan profilering en professionalisering van het beroep en aan het vergroten van kwaliteit binnen de dagopvang. Binnen kinderdagverblijf Fun4Kids bieden we daarom stageplaatsen aan. De doelstelling van de stage is de stagiair …

Verklaring van goed gedrag

De doelstelling van de stage is de stagiair kennis te laten maken met de doelgroep en het werkveld van de groepsleidster in de kinderopvang. Wij maken gebruik van een stagebeleid. Dit is bestemd voor iedereen die direct of indirect met stagiairs binnen het dagverblijf te maken heeft. Op deze manier schetsen wij een duidelijk beeld van hoe wij met stagiairs willen werken, wat wij van ze verwachten en wat hun bevoegdheden zijn. Het stageplan geeft richting aan het handelen van de stagiair en zijn begeleider. Alle stagiairs hebben een VOG nodig om bij ons stage te mogen komen lopen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]