peuterspeelzaal 5 dagen per week

Protocollen

In onze protocollen staat beschreven hoe wij met bepaalde zaken betreft de opvang omgaan. Elk jaar worden deze protocollen herzien en zo nodig bijgesteld. De ‘achterwachtregeling’ en het zogenoemde ‘vierogenprincipe’ zijn samengebracht in dit protocol ter preventie …

Ook werken wij met een speciale 3- uursregeling. Dit houdt in dat u als ouder altijd kunt zien op welke tijden wij afwijken van het kind leidster ratio.

Drie-uurs-regeling-2018 Heerhugowaard

3 uurs regeling 2018 oktober Schagen

4-ogenprincipe

De ‘achterwachtregeling’ en het zogenoemde ‘vierogenprincipe’ zijn samengebracht in dit protocol ter preventie van misbruik. Hierin is uitgewerkt hoe wij samen zorg dragen voor een veilige omgeving voor de kinderen en medewerkers. in HHW doen we dit door middel van de aanwezige camera op de groep waar zowel beeld als geluidsopnames gemaakt kunnen worden en in Schagen omdat er altijd meer dan één volwassene in het pand is die bij elkaar binnen kunnen lopen.

Het vierogenprincipe is door de oudercommissie van elke vestiging goedgekeurd en aan alle medewerkers binnen het bedrijf verstrekt.

Op beide vestigingen dragen wij er zorg voor dat er ten alle tijden iemand mee kan kijken of luisteren. voor meer informatie verwijzen wij u naar het protocol ter voorkoming van misbruik, die op beide vestigingen aanwezig is.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]