Slide Slide Slide Slide Slide

Oudercommissie

De belangen van de ouders worden behartigd door de oudercommissie. De oudercommissie kan het kinderdagverblijf gevraagd en ongevraagd adviseren. De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 tot 7 personen. Kinderdagverblijf Fun4Kids heeft alles omschreven in het huishoudelijk reglement van de …

Werkzaamheden

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 tot 7 personen. Kinderdagverblijf Fun4Kids heeft alles omschreven in het huishoudelijk reglement van de oudercommissie. De leden van de oudercommissie informeren de andere ouders via de notulen van elke vergadering. Verder worden de ouders via de nieuwsbrief van kinderdagverblijf Fun4Kids geïnformeerd over actuele onderwerpen en over de gang van zaken op het kinderdagverblijf.

Wat doet de oudercommissie

De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de eigenaren van Fun4Kids over o.a. de onderstaande aangelegenheden:
• Het pedagogisch beleidsplan;
• Wijziging van de prijs van de kinderopvang:
• Herinrichting van de buitenspeelruimte;
• Openingstijden;
• Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeven van de kinderen;
• De omgang met klachten door de organisatie;

De oudercommissie komt 4x per jaar bij elkaar om met het management van het kinderdagverblijf en andere ouders overleg te hebben.jaarlijks zijn er 2 open vergaderingen en 2 besloten vergaderingen.

Zitting oudercommissie

In de oudercommissie is er van iedere groep een ouder vertegenwoordigt.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Facebook