Ouderbeleid

Voor veel ouders is het niet eenvoudig om de stap te nemen om hun dierbaarste bezit naar een kinderdagverblijf te brengen. “Het is nog zo klein, moet ik wel al gaan werken?” is een gedachte die door je hoofd spookt bij het nemen van zo’n beslissing.

Samen met de ouders

Wij vinden dat de opvoeding van het kind in handen blijft van de ouders. Wanneer een kind kinderdagverblijf Fun4Kids bezoekt, is samenwerking en afstemming van groot belang om de basis van de ouderlijke opvoeding te handhaven. De ouders en leidsters van kinderdagverblijf Fun4kids moeten dus van elkaar weten wat zij belangrijk vinden, om zo vertrouwen in elkaar te krijgen. Op die manier kan een kind zich binnen een sfeer van veiligheid en geborgenheid verder ontwikkelen.

Onder voorwaarden voor een goede samenwerking verstaan wij:
• Respect hebben voor elkaar
• Vertrouwen hebben in elkaar
• Luisteren naar elkaar
• Vragen durven stellen
• Overleggen met elkaar
• Duidelijkheid creëren en hiernaar durven vragen
• Omgaan met opbouwende kritiek

Een goede opbouw van de samenwerking is noodzakelijk en komt tot uiting in onze werkwijze. Die werkwijze zetten wij hieronder voor u uiteen.

de Kennismaking

Wanneer ouders opvang zoeken komen ze bij kinderdagverblijf Fun4kids terecht. De meeste ouders vragen een informatiepakket aan en komen langs voor een rondleiding. Tijdens die rondleiding laten we ouders het gebouw zien en vertellen we waar Fun4kids voor staat en wat onze werkwijze is ook de organisatorische aspecten komen aan bod. Mochten de ouders nog geen informatiepakketje van ons hebben ontvangen, krijgen zij die na de rondleiding mee.
Wanneer de ouders over gaan tot plaatsing zal het kind op de wachtlijst geplaatst worden.
Zodra er een plaats vrij is bij kinderdagverblijf Fun4kids,neemt een leidster van de groep waar het kind geplaatst wordt contact op met de ouders. Mochten de ouders nog belangstelling hebben voor een plek bij Fun4kids gaan we over tot het maken van een afspraak voor een kennismaking /intake gesprek. Ook het wennen wordt in dit gesprek in overleg met de ouders gepland.

Intake gesprek

Voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders, samen met het kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders en het kinderdagverblijf. Centraal binnen het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van het kind. Er wordt gevraagd naar de wensen van ouders om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie verwerken wij op een informatieformulier, welke bewaard wordt op de groep zodat we ten alle tijden de informatie er op na kunnen slaan. Tijdens de intake wordt ook de zogeheten ‘kindgegevens’ lijst met de ouders doorgesproken om er zeker van te zijn dat de gegevens, die doorgegeven zijn bij het inschrijven, nog steeds up to date zijn en wij in het bezit zijn van alle juiste informatie. Het gaat hierbij om gegevens als: adres, telefoonnummer en huisarts. Het intakegesprek zal in de ochtend plaatsvinden om 10.00. Dit is een rustige tijd op de groep en kunnen wij goed de tijd nemen voor de ouders.

Wenprocedure

De eerste kennismaking van het kind met kinderdagverblijf Fun4Kids is van groot belang voor alle partijen:
• voor het kind, om veilig en vertrouwd te raken met de groepsleiding en omgeving;
• voor ouders, om te wennen aan de nieuwe situatie;
• voor de groepsleiding, om een beeld te krijgen van het kind.

Voor de wenuurtjes moeten al deze partijen dus ook goed voorbereid zijn. Een voorbeeld van een goede voorbereiding is dat wanneer een kind alleen nog borstvoeding heeft gehad, het thuis al oefent met de fles. Op die manier confronteer je het kind niet met nog meer veranderingen. Een ander voorbeeld van een goede voorbereiding is het creëren van herkenning bij het kind als het gaat om slaap- of eetgewoontes, of het meegeven van een vertrouwde knuffel of speen. In het telefoongesprek met de leidster voorafgaande aan de intake en eerste wenafspraak komt dit dan ook ter sprake. Ook wordt in dit gesprek de ouder gevraagd om reservekleertjes en evt. eigen fles mee te nemen zodat het we goed voorbereid aan de opvang kunnen beginnen.

De Overdracht

Iedere ochtend wanneer een kind gebracht wordt, vindt er een mondelinge overdracht plaats. Ouders vertellen de bijzonderheden die er gebeurd zijn, zodat de leidsters in kunnen spelen op de belevingswereld van het kind. Ook wanneer het kind wordt opgehaald is er een mondelinge overdracht. Op de Guppies werken wij tevens met schriftjes waar de leidsters dagelijks in schrijven hoe de dag van het kind eruit heeft gezien. Deze vorm van rapportage vinden wij belangrijk, omdat we zicht willen krijgen op het “ritme” van het kind en omdat we zo eventuele problemen kunnen signaleren. Denk bijvoorbeeld aan te weinig drinken of onregelmatige ontlasting.
Op de Zeesterren en in de Jungletuin werken wij niet meer met schriftjes maar maken wij gebruik van plakboeken waar we knutselwerkjes en foto’s van de kinderen in plakken. Ook worden er in de plakboeken een keer in de zoveel tijd stukjes geschreven door de leidsters waardoor er een leuk naslagwerk voor later ontstaat.

Zoals gezegd is er een schriftelijke en/of mondelinge overdracht bij het halen en brengen van de kinderen. Jaarlijks zal er aan de hand van observatielijsten het kind geobserveerd worden wat meer duidelijkheid geeft over de ontwikkeling van kind. Hier zal samen met de ouders naar gekeken worden. Het blijft wel een momentopname, alles wat een kind op het dagverblijf doet hoeft het nog niet thuis te doen en andersom ook. Indien ouders geen observatie wensen is dat uiteraard ook mogelijk. Ouders kunnen op eigen initiatief ook een gesprek aanvragen. Daarnaast organiseren we bij Fun4kids ook regelmatig ouderavonden waarbij ouders onderling en met de leiding het gesprek aangaan.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]