Klachtenbeleid

Kinderdagverblijf Fun4Kids hanteert het klachtenreglement zoals beschreven in het ‘klachtenreglement kinderdagverblijf Fun4kids’ . Hieronder volgt een korte samenvatting van de te nemen stappen bij klachten. Voor meer informatie verwijzen wij naar het ‘klachtenreglement kinderdagverblijf Fun4kids’.

Bespreken

Eventuele problemen en/of klachten over de opvang of personeel kunnen in eerste instantie aan de betrokken medewerker worden gemeld. Is de betrokken medewerker niet bij machte en/of bevoegd de klacht af te handelen, dan wordt de klacht voorgelegd aan de vestigingsmanager die, na horen van betrokken partijen, haar conclusie(s) individueel met de ouder(s) bespreekt. Indien de betrokken ouder(s) zich niet kan/kunnen vinden in afhandeling van de klacht, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de eigenaar van kinderdagverblijf Fun4kids.

Wat kan ik doen met een klacht over de kinderpvang

Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie

U kunt een klacht op kantoor bij de locatiemanager aangeven of schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Komt u er niet uit? Dan kunt u proberen uw klacht op te lossen via de Geschillencommissie Kinderopvang

Stap 2: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang

Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de organisatie niet binnen 6 weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. U betaalt hiervoor een vergoeding (klachtengeld). U moet wel eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie hebben doorlopen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]