Gezondheidsbeleid

Kinderdagverblijf Fun4Kids voldoet aan de regels zoals die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Wij werken samen met de GGD en brandweer. Wij volgen nauwkeurig hun regelgeving op om te kunnen voldoen aan hun opgestelde (kwaliteits)eisen.

risico- inventarisatielijsten

Om het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid binnen kinderdagverblijf Fun4Kids juist op te kunnen volgen en uit te kunnen voeren, zijn er verschillende protocollen en werkinstructies opgesteld. Op deze manier worden groepsleidsters en overig personeel instaat gesteld om het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid juist vorm te geven en uit te voeren op de stamgroepen en binnen Kinderdagverblijf Fun4Kids.Daarnaast worden er risico- inventarisatielijsten op gebied van veiligheid en gezondheid, uitgewerkt en bijgewerkt door de groepsleidsters . De actielijsten die voortkomen uit deze risico- inventarisatielijsten, wordt door de houder van kinderdagverblijf Fun4Kids uitgevoerd.
De GGD- inspectie voert controle uit over deze risico-inventarisatielijsten. Naar aanleiding hiervan worden de veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden verder verbeterd.

Vies worden mag!

Wij maken als kinderdagverblijf wel een onderscheid als het gaat om hygiënisch en vies.
Wij vinden dat kinderen vies mogen worden tijdens het spelen. Tijdens het knutselen en tijdens het buitenspelen kunnen de kleren van de kinderen namelijk vies worden. Het schoon houden van de kleren van de kinderen, kan tijdens het spelen de persoonlijke ontwikkeling belemmeren. Voor het knutselen wordt er wel gebruik gemaakt van kinderschorten. Daarnaast vragen wij de ouders om de kinderen in niet al te nieuwe en dure kleren naar het kinderdagverblijf te brengen.
Door kinderen uit te nodigen tot het buitenspelen wordt niet alleen de lichaamsbeweging van de kinderen gestimuleerd, ook brengen zij tevens tijd door in de frisse buitenlucht. De stamgroepen worden ook regelmatig gelucht i.v.m. de luchtvochtigheid. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de lucht in de groepsruimtes vers blijft en eventuele ziektekiemen niet blijven hangen. Tevens is het kinderdagverblijf een rookvrije omgeving.

Gezondheidsrisico’s

Jaarlijks wordt een inventarisatie gemaakt van de gezondheidsrisico’s van de opvang. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt een actieplan opgesteld en uitgevoerd. In een evaluatieverslag wordt daarna weergegeven welke verbeteringen op het gebied van gezondheidbeleid zijn doorgevoerd.

De inventarisatie van de dagopvang is gebaseerd op vier thema’s die van invloed zijn op de gezondheid van kinderen;
• Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen
• Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu
• Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu
• Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]