Kwaliteitsbeleid

Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom zijn er kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook is er streng toezicht op medewerkers in de kinderopvang. Medewerkers en werkgevers moeten aanwijzingen van …

Kwaliteitseisen

Kinderopvang en peuterspeelzalen moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied van:

Veiligheid en gezondheid van de kinderen;
Opleiding en deskundigheid van het personeel;
Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
Betrokkenheid en inspraak van de ouders;
Omgangstaal (in principe Nederlands);
Afhandeling van klachten.

Wet Kinderopvang

Wet Kinderopvang
Deze wet stelt als eis dat u een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid én gezondheid uitvoert en inzicht geeft in uw veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de hand van een verslag. Voor beide thema’s is een aparte handleiding geschreven om u op weg te helpen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]