Veilig en vertrouwd

Bij Kinderdagverblijf Fun4Kids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. De kinderen worden opgevangen in stamgroepen en begeleid door professionele pedagogisch medewerkers die de kinderen structuur en veiligheid bieden. We werken met een duidelijk dagritme en rituelen zodat kinderen weten waar…

Vaste medewerkers

We werken met een duidelijk dagritme en rituelen zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dit biedt hen veiligheid en vertrouwen. De medewerkers dagen de kinderen uit om op ontdekking te gaan. Zo leren zij de wereld om zich heen kennen en voelen zij zich veilig. Op die manier kunnen zij hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Met betrekking tot personeel wordt gestreefd naar een zo’n groot mogelijk continuïteit in bezetting en vaste leidsters op een groep. Naast leidsters in vaste dienst is een pool gevormd van oproepkrachten die parttime werken om voldoende feeling te houden met de dagelijkse praktijk van kinderdagverblijf Fun4Kids.

Bij ziekte en vakantie wordt voor (deskundige) vervanging gezorgd. Kinderdagverblijf Fun4Kids werkt met vaste invalkrachten zodat ook deze medewerkers vertrouwd zijn voor de kinderen. Bij kinderdagverblijf Fun4Kids wordt ook aan stagiaires de gelegenheid geboden het vak te leren. Deze stagiaires worden altijd boventallig ingezet en hebben voldoende kennis en ervaring met kinderopvang om professionele ondersteuning te leveren. Door onderlinge kennisoverdracht kunnen de stagiaires hun vakkennis opdoen c.q. uitbreiden en vaardigheid opdoen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]