Normen en Waarden

Een kind kan niet opgroeien zonder normen of waarden. Iedere ouder is bezig met afwegen en afvragen in de opvoeding. Binnen kinderdagverblijf Fun4Kids zijn normen en waarden van groot belang. Bij waarden denken we na wat waardevol is en welke waarden we voorop zetten. Normen zijn afgeleid van de waarden die we …

Waardevol bij Kinderdagverblijf Fun4Kids

Maar niet alleen ouders dragen normen en waarden over, dat doet het hele referentiekader van het kind; waaronder ook het kinderdagverblijf. Binnen kinderdagverblijf Fun4Kids zijn normen en waarden ook van groot belang. Bij waarden denken we na wat waardevol is en welke waarden we voorop zetten. Normen zijn afgeleid van de waarden die we hebben staan in dienst van deze waarden.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]