Emotionele veiligheid

In de leidster-kind relatie werken wij aan de emotionele veiligheid van een kind. De aanwezigheid van vaste en vertrouwde groepsleiding is de basis om een goede relatie tussen kind en leiding te kunnen laten ontstaan. Bij de samenstelling van een team wordt o.a. gekeken naar de combinatie in leeftijd, ervaring, creativiteit en…

Teamsamenstelling

Bij de samenstelling van een team wordt o.a. gekeken naar de combinatie in leeftijd, ervaring, creativiteit en geslacht. Een voldoende gevarieerde teamsamenstelling biedt kinderen een breder scala aan mogelijkheden een relatie op te bouwen met de groepsleiding. De groepsleiding wordt begeleid en beoordeeld op:

* De wijze waarop zij het kind benaderd en aanspreekt
* De dagelijkse omgang zoals plezier maken, grapjes uithalen en stoeien
* De wijze waarop zij een kind troosten, bevestigen, verzorgen, aanmoedigen, uitleggen
* De wijze waarop zij aansluiten op persoonlijke emotie en ervaringen van het kind
* De mate waarin responsief dan wel restrictief op een kind wordt gereageerd
* De mate waarin zij respect voor de autonomie van een kind tonen

Binnen en buiten ruimtes

De wijze waarop wij de –binnen en buiten- ruimte aanbieden en inzetten creëren wij emotionele veiligheid voor een kind.
Ieder kind wordt opgevangen in een vaste stamgroep met eigen groepsruimte. Elke groepsruimte is ingericht naar de leeftijd van de op te vangen kinderen. De groepen hebben hun eigen speelgoed wat gerelateerd is aan de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zitten. Een belangrijk punt vinden wij dat de huiselijkheid terug te vinden is binnen de groepen. Daarom is er gekozen om een houtenvloer te leggen om die sfeer uit te kunnen dragen. Verder zijn er in samenwerking met een kunstenares muurschilderingen aangebracht binnen de groep die voor uitdaging zorgen in het spel. Het zijn herkenbare tekeningen met beestjes, bomen, bloemen. Ze zijn laag in de groep aangebracht waardoor kinderen het kunnen aanraken en voelen. De groepen zijn verder groot en bieden verschillende speelhoekjes.

Op de groep

In en met de groep dragen wij zorg voor de emotionele veiligheid van een kind.
De groep heeft een vaste samenstelling die niet alleen de veiligheid maar ook de mogelijkheid bied om vertrouwd te raken met groepsgenoten. Binnen kinderdagverblijf Fun4kids is er gekozen voor horizontale groepering. Dit omdat ieder kind in zijn eigen leeftijd de rust heeft te ontwikkelen op eigen niveau. Zo creëert elke groep zijn eigen rustmomenten, die bij de verschillende leeftijden van kinderen anders kan liggen. Wel bieden wij doormiddel van een open deuren beleid alle kinderen de mogelijkheid bij de andere groepen te kijken en te spelen. Op die manier komen kinderen met verschillend spelmateriaal en verschillende ontwikkelingsniveaus in aanraking, kunnen ze elkaar helpen en hebben ze de mogelijkheid te leren met en van elkaar.

Activiteiten

Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de emotionele veiligheid van een kind waarborgt.
De structuur van een opvangdag ligt vast: vaste activiteiten op vaste momenten bieden het kind zekerheid en structuur. Ook vaste rituelen zijn hier onderdeel van zoals bij de maaltijd een liedje, het slapen gaan, een verjaardag vieren. Daarnaast biedt het programma ruimte voor het kiezen van eigen activiteiten en/of wel/niet mee doen met de groep.
De leidster biedt het kind steun bij activiteiten door:
Actief optreden, passief bewaken, voelbare aanwezigheid, uitdagen en stimuleren tot grensverkenning, troostend, helpend, bevestigend sensitieve houding, alertheid op restrictieve (beperkend, stoppend) houdingen.

Materialen

Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die bijdraagt aan de emotionele veiligheid van een kind.
Binnen het kinderdagverblijf is er ruim voldoende spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen aanwezig. Het materiaal is voor een deel zodanig opgesteld dat kinderen de mogelijkheid hebben zelf te kiezen en ook zelfstandig te gebruiken. De groepsleiding stimuleert, helpt en adviseert het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en/of uitdagend materiaal. De groepsleiding weet waarin het kind goed is, wat hij leuk vind, wat zijn mogelijkheden en uitdagingen zijn.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]