Wennen

Wij vinden het wennen een erg belangrijk onderdeel van de start van een kind bij kinderdagverblijf Fun4Kids. Het wennen vindt plaats in nauw overleg tussen ouders en de Pedagogische medewerker van de groep. De stap naar het kinderdagverblijf is voor een kind vaak de eerste, zelfstandige stap, los van zijn vader of moeder. De ouder (met zijn kind) kan het wenproces invullen zoals het bij hem of haar past.

Intakegesprek

Twee weken voor de startdatum neemt de pedagogische medewerker contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een intake gesprek met daarop volgend een wenuurtje. Een week voor de startdatum volgt er om 10:00 uur s’morgen een intakegespek met de ouders en natuurlijk de kennismaking met het kind. Na ongeveer een half uur gaan de ouders tot ongeveer 13:00 uur weg. Na deze wenochtend wordt er afgesproken of er nog een wenmoment komt of dat we gewoon gaan starten. Dit hangt ook vaak af van de leeftijd van het kind.

Gratis wennen voor de startdatum

De intake en het wennen doen we bewust voor de startdatum. Zo is de ouder waarschijnlijk niet aan het werk en hoeft er geen vrij voor genomen te worden. De intake en de wenochtend worden niet in rekening gebracht. Ook als er gekozen wordt voor een extra wenochtend voor de startdatum zullen deze kosten niet in rekening gebracht worden. Meestal lukt het wennen op deze manier prima. Elk kind krijgt het, vroeg of laat, een korte of langere periode, moeilijk bij het afscheid nemen. Bij baby’s zijn het vooral de ouders, die het moeilijk vinden om hun kind de eerste keer achter te laten. Bij oudere kinderen hangt hun reactie af van wat de kinderen tot nu toe gewend zijn. Bijvoorbeeld of ze kinderen om zich heen gewend zijn of dat ze tot nu toe alleen thuis geweest zijn.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]