Activiteiten

Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden ondersteund, gestimuleerd en geobserveerd worden om zich zo optimaal te kunnen ontplooien. De activiteiten die op de groep met de kinderen worden ondernomen zijn daarom gevarieerd en toegespitst op die verschillende ontwikkelingsgebieden. Kinderdagverblijf Fun4Kids werkt met het Voorschoolse Educatie Programma van Startblokken. De aanpak van Startblokken sluit aan bij de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van het kind, waarbij spelend leren de kern vormt. Omdat de belangstelling van kinderen verandert en per kind verschilt, werkt Startblokken niet met een vastomlijnd werkplan, maar biedt het bouwstenen waarmee onze pedagogisch medewerkers een eigen plan van activiteiten met en voor de kinderen kan maken.

activiteiten met Startblokken

Thema’s spelen een grote rol. Kinderen leren door bezig te zijn met onderwerpen uit de directe omgeving. Startblokken speelt hierop in door de kinderen bij alledaagse onderwerpen te betrekken, zoals naar de kapper gaan, boodschappen kopen of de baby in bad doen.

Spelactiviteiten bevorderen leer- en ontwikkelingsprocessen. Daarom wordt er veel met spelactiviteiten gewerkt. De volgende activiteiten komen aan bod:

Spel waarin het maken van contact centraal staat
Spel met ongevormde materialen, zoals zand, water en speelklei
Spel met kosteloze materialen en natuurmaterialen
Spel waarin gebouwd en geconstrueerd wordt
Spel waarin rollen worden ingevuld en spelscripts tot stand komen
Spel met voorlezen, tekenen en rekenen
In Startblokken worden er veel tafel/kringgesprekken gevoerd, is er veel aandacht voor de verhalen van de kinderen en speelt ook het voorlezen een belangrijke rol.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]

Facebook

[dc_social_wall id=”10012″]