Sociale ontwikkeling

In de leidster/kind interactie bieden wij gelegenheid voor het ontwikkelen van de sociale competenties van een kind. De kinderen worden gestimuleerd in de omgang met elkaar en hoe ze met elkaar kunnen communiceren. Het ene kind heeft wat meer stimulans nodig om voor zichzelf op te komen en een ander kind leert juist meer te delen. De pedagogisch medewerker heeft hier aandacht voor door kinderen zoveel mogelijk hun eigen conflicten te laten voorkomen of door ze het zelf op te laten lossen maar ook door ondersteuning te bieden als dit voor het kind meerwaarde heeft. De kinderen ontdekken zo zelf hoe ze problemen kunnen oplossen in plaats van dat het voor ze wordt gedaan wat hun sociale competentie stimuleert.

Groepsactiviteiten

In en met de groep dragen wij zorg voor het ontwikkelen van de sociale competenties van een kind.
Kinderen kijken naar elkaar, reageren op elkaar, leren naast elkaar en met elkaar te spelen. De relaties met leeftijdsgenootjes worden steeds waardevoller. De groepsleiding begeleidt de groep zodanig dat elk kind tot zijn recht komt en bewaakt de groepssfeer. Door middel van groepsactiviteiten vinden kinderen hun weg in de groep. Gezamenlijke activiteiten en rituelen zijn verbindend voor een groep. Tijdens de groepsactiviteiten wordt rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften van het kind.

muziek peuter

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]