Persoonlijke ontwikkeling

In de leidster/kind interactie bieden wij gelegenheid voor het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van een kind.

Spel en ontdekking spelen een belangrijke rol bij het verwerken van emoties en bij de ontwikkeling van allerlei cognitieve, motorische en sociale vaardigheden. De inlevende leidster is van wezenlijk belang zonder het initiatief bij het kind weg te halen. De pedagogisch medewerker luistert goed naar het kind en kijkt waar het kind zich mee bezig houdt. Op deze wijze brengt het kind de leidster vanzelf op ideeën over wat ze met de kinderen kan doen. Door goed te luisteren en te reageren op de uitingen van het individuele kind, ontstaat de juiste basis voor een gesprek.

Activiteiten

De pedagogisch medewerker laat het kind vrij om ‘fouten’ te maken of een heel eigen soort spel/creatie te scheppen maar ook door problemen/conflicten zelf op te lossen. Daarnaast is de leidster zich er van bewust dat als ze het kind aan nieuwe materialen, technieken en ideeën bloot te stelt, het kind op een uitdagende, creatieve maar vooral positieve manier haar persoonlijke competentie kan ontwikkelen op allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden. De leidster doet dit door middel van haar aanbod in activiteiten.

In de groepsgerichte opvang van kinderdagverblijf Fun4kids blijft altijd oog voor het individuele kind, met voldoende ruimte voor het kind om zich terug te trekken, zowel fysiek als sociaal. Zo is er een wat rustigere hoek te vinden waar ze bijvoorbeeld even kunnen wegzakken in de bank en een dvd kunnen kijken.

Leermomenten

Een ander voorbeeld is dat wanneer oudere kinderen huiswerk meenemen van school en het bij kinderdagverblijf Fun4kids wil maken. Er is voor dat kind de mogelijkheid om rustig, afgesloten van de andere kinderen, in het personeelsgedeelte het huiswerk te maken eventueel met ondersteuning van een pedagogisch medewerker. De kinderen worden dus in de groep maar ook individueel ondersteund, gestimuleerd, geholpen, begrepen en gerespecteerd.

Er wordt bewust aandacht besteed aan de leermomenten die zich zowel gepland als spontaan voordoen. Geplande leermomenten zijn bijvoorbeeld de activiteiten die we aanbieden. De spontane momenten kunnen zijn wanneer een kind naar een leidster toe komt met een probleem. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het kind groene verf nodig heeft wanneer die op is. Als pedagogisch medewerker kun je van dit moment gebruik maken om kleurmenging uit te leggen omdat de kleuren blauw en geel wel voorradig zijn.

muziek peuterWij gaan met het spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting om op een wijze die de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van een kind stimuleert.

kinderdagverblijf Fun4kids vindt het belangrijk dat onze spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting een bijdrage leveren aan de stimulering van de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Een belangrijk aspect hiervan is ons pedagogische missie het ‘spelenderwijs ontdekken’. Wij willen de kinderen prikkelen en zo nieuwe ervaringen laten opdoen die hun persoonlijke competenties stimuleren. Een nieuwe ervaring zou kunnen zijn zelf buitenlandse lekkernij klaar maken, met ingrediënten die ze nog nooit gezien hebben.

Gevarieerd aanbod

Kinderdagverblijf Fun4kids biedt daarnaast een gevarieerd aanbod van activiteiten zodat er voor ieder kind wel iets is wat aanspreekt. Een voorbeeld uit de praktijk is dat activiteiten wisselen. Zo wordt er de ene keer met de kinderen gevoetbald wat over het algemeen juist de jongens aanspreekt en de andere keer worden sieraden gemaakt met de kinderen wat over het algemeen de meisjes meer aanspreekt.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]