Normen en Waarden

In de leidster/kind interactie bieden wij gelegenheid voor het socialisatieproces van een kind.Kinderdagverblijf Fun4kids biedt een breder samenlevingsverband dan het gezin. Kinderen komen in aanraking met andere gewoontes, gebruiken en culturen. De groep biedt de mogelijkheid dat kinderen van elkaar leren. De belangrijkste waarde die gehanteerd wordt in de omgang met elkaar is respect. Respect hebben betekent elkaar in zijn/haar waarde laten. Gedrag mag afgekeurd worden, maar een persoon niet.

Huisregels

Verschillen tussen kinderen door gewoontes en afkomst worden geaccepteerd. De groepsleiding probeert zich zoveel mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld van het kind. In de overdracht van normen en waarden heeft de groepsleiding een belangrijke voorbeeldfunctie en invloed op de ontwikkeling van positief, sociaal gedrag.

Huisregels
Kinderdagverblijf Fun4kids heeft huisregels opgesteld. Deze hangen op de locatie in de ruimten zodat ze duidelijk aanwezig zijn. De leidster communiceert met de kinderen over deze huisregels zodat ze duidelijk zijn, begrepen worden en zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt. Positief gedrag wordt benoemd en hiervoor wordt het individuele kind gecomplimenteerd.

Onze huisregels:
• Luister naar de persoon die de leiding heeft.
• Loop rustig door gangen en lokalen.
• Doe niet bij een ander wat je zelf ook niet fijn vindt.
• Ruim alles op zoals het was voordat je er kwam.
• Heb respect voor andermans spullen en blijf er af.
• Ga met materiaal en/of inrichting om alsof het van jezelf is, ben er zuinig op.
• Er word niet geschreeuwd, gevloekt of gescholden tegen elkaar of tegen de leiding.

muziek peuter

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]