Per uur betalen

BSO duur bij ons betaalt u per uur!…. Kinderdagverblijf Fun4Kids is uniek in de omgeving met betrekking tot per uur betalen. Alleen bij Fun4Kids betaalt u alleen de uren dat uw kind echt gebruik maakt van de kinderopvang. Dit is vanaf het moment dat uw kind uit is van school tot het moment dat u uw kind komt ophalen. Bij inschrijving geeft u oa aan op welke school uw kind zit en hoe laat u uw kind komt ophalen. Dit is de eindtijd die wij berekenen voor uw factuur. Natuurlijk kan het voorkomen dat u later bent dan afgesproken. Dit is absoluut geen probleem. De begeleiding geeft dit door aan de planning en dit wordt bij de volgende factuur in rekening gebracht. Bent u een keer eerder dan de afgesproken tijd dan zullen wij de normale tijd voor de factuur aanhouden.

 

Gratis ruilen

Extra dagen afnemen is mogelijk mits de groepsgrootte dat toelaat. Extra dagen dienen aangevraagd te worden bij de planning op kantoor zij kijken voor u na of het kan. Tevens dienen extra dagen minimaal een week en maximaal 3 weken van te voren aangevraagd te worden. Uiteraard zijn extra dagen tegen betaling, dit wordt verrekend in de maandfactuur. Binnen kinderdagverblijf Fun4kids is het mogelijk om “gratis” ruildagen aan te vragen. Ruilen mag binnen dezelfde week en naar een dag met hetzelfde aantal uren. (anders tegen een bijbetaling) Voor een extra dag geldt dat de planning zonder opgaaf van reden de aanvraag kunnen weigeren.

Extra dagen

Het is altijd mogelijk binnen kinderdagverblijf Fun4kids om buiten de contractdagen uw kind extra te laten opvangen op de groep waar u kind geplaatst is. Dit gebeurd in overleg met de planningsmedewerkster op kantoor, zij kijkt na of de verhoudingen met de leidster/kind ratio kloppend blijft en geeft hierop akkoord. Mocht het leidster/kind ratio het niet toelaten om uw kind extra op te vangen op zijn eigen stamgroep maar uw kind is net over van een andere stamgroep of gaat bijna over naar de volgende stamgroep bestaat de mogelijkheid om uw kind op te vangen op de desbetreffende oude/nieuwe groep. Dit gaat altijd in overleg met u als ouders en dit mag alleen als hier door u een schriftelijk akkoord voor af is gegeven. Wij vragen u dan ook om na telefonisch contact over het akkoord, het schriftelijk te bevestigen via de mail naar ons email adres: info@kdvfun4kids.nl. Deze mail zal bij uw dossier bewaard worden.

muziek peuter

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]