Visie

Kinderdagverblijf Fun4kids ziet het kind als individueel persoon met persoonlijke wensen, behoeften en karaktereigenschappen. Dat blijkt in de praktijk onder andere door het kind vrijheid van keuzemogelijkheden te geven. Het kind bepaald zelf welke activiteiten het onderneemt of aan welke het meedoet. Het kind bepaalt ook met wie het wil spelen,met welke materialen en in welke ruimte. Dit alles uiteraard wel binnen de gestelde grenzen.

Thuis voelen

Ook het zien van vaste gezichten is erg belangrijk voor de vertrouwensband tussen de leidsters en ouders en kinderen en geeft rust in de groep. Het nastreven van rust, reinheid en regelmaat creëert een veilige omgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen. We creëren een huiselijke sfeer waardoor kinderen zich fijn voelen om, na school, bij Fun4Kids te spelen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]