GGD Inspectierapporten

Een kinderdagverblijf, in Nederland moet aan minimale kwaliteitseisen voldoen. De voorziening moet veilig en geschikt zijn om kinderen op te vangen. Een voorziening voor kinderopvang moet volgens de wet ieder jaar geïnspecteerd worden, ter controle van de wettelijke kwaliteitseisen.
De gemeente Schagen en de gemeente Heerhugowaard houdt daarom toezicht en handhaaft waar nodig en draagt zo bij aan de kwaliteit van de kinderopvang.

De GGD controleert ieder jaar ons kinderdagverblijf. De GGD controleert of de Risico inventarisaties kloppen. We gebruiken de RI’s van het risico monitor (Hygiëne en Veiligheid van kinderen en medewerkers). Zij hebben een methode speciaal voor de kinderopvang ontwikkeld. De GGD ondersteunt deze methode. Ook beoordeelt de GGD of ons beleid overeenkomt met de praktijk.

De inspecteur gaat langs op de groep en beoordeelt de pegagogisch medewerkers op het handelen op de groep.De inspecteur bekijkt ook of al het papierwerk in orde is. Zijn alle VOG’s (verklaring omtrent gedrag) er, kloppen de diploma’s, is het beleidsplan in orde enz.
Als de inspecteur is geweest maakt zij een rapport die naar de organisatie en de gemeente wordt gestuurd. Het rapport ligt ter inzage op het kinderdagverblijf en kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken.

Een keer per jaar wordt ieder kinderdagverblijf geïnspecteerd door de GGD. Hieronder treft u alle inspecties aan. Klik op de link en de PDF opent zich.